top of page

Podrška

Naše

Posao

Help us meet critical need during the CO

Više nego ikad, vaša donacija potrebna je kako bi se osiguralo da ljudima u saveznoj državi New York ne bude uskraćena jednaka pravda prema zakonu.

U

Kliknite na dugme Doniraj da biste odmah donirali Društvo za pravnu pomoć Mid-New York, Inc.!

Društvo za pravnu pomoć iz Mid-New Yorka, Inc. ne može trošiti sredstva za bilo koju aktivnost zabranjenu Zakonom o pravnim službama, 43 USC 2996 i dalje. Ili prema javnom zakonu 104-134.

U

Neprofitna korporacija
Oslobođeni poreza prema 501 (c) (3) IRS zakonika
Federalni porezni broj 15-0578698

U

U

bottom of page